Salafs respekt till lärarna

Studenten skall se till att underkuva sig läraren och inte avvika från hans åsikt och förfogande. Han skall vara med honom som den sjuke med den skicklige läkaren. Han skall rådfråga honom när han vill göra något och se till att behaga honom. Han skall lägga ned en stor vikt vid hans helgd och söka Allâhs närhet genom att tjäna honom. Han skall veta att det är mäktigt, ärofyllt och prestigefyllt att underkasta sig och ödmjuka sig inför sin lärare. Det sägs att ash-Shâfi´î kritiserades för att han ödmjukade sig för de lärda. Då sade han:

Jag nedvärderar min själ eftersom de ärar den

Själen som inte nedvärderar sig själv kommer inte att äras

Trots Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anh) majestät och status tog han tag i Zayd bin Thâbit al-Ansârîs riddjur och ledde det och sade:

”Så här har vi blivit beordrade att vara med våra lärda.”

Ahmad bin Hanbal sade till Khalaf al-Ahmar:

”Jag kommer endast att sitta framför dig. Vi har blivit beordrade att ödmjuka oss inför dem som vi lär oss av.”

al-Ghazâlî sade:

”Kunskapen uppnås inte om man inte är ödmjuk och lyssnar.”

Studenten skall högakta sin lärare och anse att han har en fullkomlig position. På så sätt kommer han att gagnas mer av honom. Vissa av Salaf brukade skänka välgörenhet innan de gick till sina lärare och säga:

”Allâh! Låt mig inte se min lärares brist och låt mig inte gå miste om hans kunskaps godhet.”

ash-Shâfi´î sade:

”När jag satt framför Mâlik och bläddrade, bläddrade jag mjukt utav respekt för Mâlik så att han inte skulle höra det.”

ar-Rabî´ sade:

”Jag svär vid Allâh att jag inte vågade dricka vatten om ash-Shâfi´î tittade på mig utav respekt för honom.”

Shu´bah sade:

”Om jag hörde en hadîth från en man blev jag hans slav så länge han levde.”

Shu´bah sade också:

”Jag har inte hört kunskap från en person utan att jag har gått mer till honom än vad jag har hört från honom.”