Salafs öppna fördömande av makthavarna är olämpliga att spridas

Fråga: Vissa argumenterar med vissa berättelser från Salaf för att bevisa att det är föreskrivet att fördöma makthavaren öppet. Vad säger ni om det?

Svar: Håll er till Qur’ânen och Sunnah. [Oklart ljud]. Vissa saker är autentiska till skillnad från andra. Det som är autentiskt är olämpligt att sprida. Vi har Qur’ânen och Sunnah och lov och pris tillkommer Allâh. De räcker.