Salafs metodik med makthavarna

Publicerad: 2011-12-20
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (66 B)

 

Fråga: Hindrar entusiasm ett upprätt tillstånd? Hur råder vi en entusiastisk person?

Svar: Det råder inga tvivel om att allting styrs av entusiasm. Utan entusiasm skulle människan inte gjort något. Det är entusiasmen som får personen att gå framåt. Entusiasmen är alltså nödvändig, men den måste regleras och balanseras.

Om en person exempelvis inte är nöjd med samhället och makthavarna samtidigt som han har en stark passion, befaller vi honom att härda. Har du den här vaksamheten och entusiasmen för att du vill hämnas eller för att du vill att föreskriften skall råda? Om han vill hämnas, har han gått under. Om han vill att föreskriften skall råda, berättar vi för honom att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det bästa folket är min generation. Därefter de som efterträder dem. Därefter de som efterträder dem.”

Titta hur dessa förträffliga generationer var mot makthavarna! Även på den tiden fanns det makthavare efter de renläriga kaliferna som syndade. Trots det lyssnade och lydde de makthavarna, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om makthavarna som skulle be efter att bönetiderna hade gått ut och att vi skall uppfylla Allâhs plikt och be i tid och låta dem vara. Men om de ber i tid, ber vi med dem. Om de skjuter upp på bönen medan tiden är inne och vi råkar på dem, ber vi med dem och avser den som en frivillig bön.

Vi skall förklara frågan för honom. Vi skall förklara för honom hur Imâm Ahmad (rahimahullâh) var mot al-Ma’mûn och andra som prövade och besvärade honom. Låt oss titta på Shaykh-ul-Islâm som besvärades av makthavarna. Läs hans brev till dem och hur vänligt han tilltalade dem. Detta var Salafs metodik. Om hans entusiasm verkligen är för Allâhs (´azza wa djall) skull, kommer den att lugna ned sig. Och om den är för hämndens skull, kommer han att gå under.