Salafs metod enligt al-Bayhaqî

Vadالإستواء beträffar, så brukade våra tidigare kollegor (radhiya Allâhu ´anhum) varken tolka eller spekulera i ordet, precis som de förhöll sig till liknande sakfrågor. Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djawharî underrättade oss i Bagdad: Ibrâhîm bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin Kathîr al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Awzâ´î säga:

Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”

Abû ´Abdillâh underrättade mig: Ahmad bin Muhammad bin Ismâ´îl bin Mihrân underrättade mig: Min fader berättade för oss: Abûr-Rabî´ berättade för oss: Jag hörde ´Abdullâh bin Wahb säga:

Vi var hos Mâlik bin Anas när en man kom och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han Sig?”

Han sänkte huvudet en lång stund så att han började svettas. Därefter lyfte han på huvudet och sade: ”Den Nåderike har rest Sig över tronen såsom Han själv har beskrivit Sig. Man frågar inte om tillvägagångssättet när det är omöjligt att veta. Du är en dålig man, en innovatör.” Därefter befallde han att han körs ut.”

Yahyâ bin Yahyâ:

En man kom till Mâlik bin Anas och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han Sig?” Han sänkte huvudet en lång stund så att han började svettas. Därefter sade han: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det är innovation att fråga om den. Jag betraktar dig endast som en innovatör.” Därefter befallde han att han körs ut.”

Detsamma återberättas från Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân, Mâlik bin Anas (radhiya Allâhu ´anhumâ) lärare. Abû Bakr bin al-Hârith underrättade oss: Abûsh-Shaykh underrättade oss: Muhammad bin Ahmad bin Ma´dân berättade för oss: Ahmad bin Mahdî berättade för oss: Mûsâ bin Khâqân berättade för oss: ´Abdullâh bin Sâlih bin Muslim berättade för oss:

Rabî´ah fick frågan:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Hur reste Han Sig?”

Han svarade:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

Sufyân bin ´Uyaynah sade:

Tolkningen av allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Qur’ânen ligger i att läsa det utan föreställning eller jämförelse.”

Det finns många liknande uttalanden från Salaf. Denna metod anammade ash-Shâfi´î (radhiya Allâhu ´anh), Ahmad bin Hanbal och al-Husayn bin al-Fadhl al-Badjalî och bland de senare Abû Sulaymân al-Khattâbî.

120:5