Salafs klädsel under de tio sista nätterna av Ramadhân

Publicerad: 2007-09-30
Författare: Imâm Ibn Radjab al-Hanbalî
Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 260

 

Ibn Djarîr sade:

”De rekommenderade att man badar varje natt de tio sista nätterna.”

an-Nakha´î brukade bada varje natt de tio sista dagarna. Vissa badade och parfymerade sig de nätter de mest anade var Allmaktens natt. Exempelvis beordrade Zirr bin Hubaysh att man badar den tjugosjunde natten. Det rapporteras att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh)  brukade bada, parfymera sig och ta på sig sina vackraste kläder den tjugofjärde natten. Efter att natten var över, vek han ihop dem och  använde dem inte igen förrän den tjugofjärde natten året därpå.

Ayyûb as-Sikhtiyânî brukade bada inför den tjugotredje och tjugofjärde natten. Han klädde sig i nya kläder och använde rökelser. Han brukade säga:

”Den tjugotredje natten är Madînahs natt och den tjugofjärde natten är vår natt.”

Det vill säga Basrahs.

Thâbit al-Bunânî och Humayd at-Tawîl brukade ha på sig sina finaste kläder och parfymera sig. De parfymerade moskén med dofter och  rökelser natten de mest anade var Allmaktens natt. Thâbit sade:

”Tamîm ad-Dârî köpte ett klädesplagg för tusen dirhamer. Detta klädesplagg brukade han ha på sig natten han mest anade var Allmaktens natt.”

Detta bevisar att det är rekommenderat att bemöta natten man mest anar är Allmaktens natt med hygien, bad, parfymer och fina kläder på samma sätt som det är rekommenderat inför ´Îd- och fredagsbönerna. Likaså är det rekommenderat att förrätta de vardagliga bönerna i detta tillstånd. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Söner av Âdam! Anlägg vårdnad klädsel var gång ni går till bön.”[1]

Ibn ´Umar sade:

”Allâh har mer rätt att man är finklädd för.”

Men, den ytliga skönheten kan inte bli fullbordad utan den dolda skönheten. Den dolda skönheten är ånger inför Allâh (ta´âlâ) och rening av  synder. En ytlig skönhet med ett förstört inre är värdelöst. Allâh (ta´âlâ) sade:

”Söner av Âdam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet med och som fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan.”[2]


[1]7:31

[2] 7:26