Salafs hårdhet och strävhet mot Ahl-ul-Bid´ah

al-Qâdhî  sade:

”al-Khallâl rapporterade att Ibn Mas´ûd såg en man skratta under begravningsceremonin (Djanâzah). Han sade då till honom: ”Skrattar du under en begravningsceremoni? Jag kommer aldrig mer tala med dig.”

Mudjâhid sade till Ibn ´Abbâs:

”Vad skulle du ha gjort om jag kom med en man från Qadariyyah till dig?” Han svarade: ”Om du hade tagit med dig honom till mig, skulle jag slå ditt huvud illa.” Därefter sade han: ”Tala inte med dem och sitt inte med dem.”

Sa´îd bin Djubayr sade till Ayyûb:

”Sitt inte med Talq bin Habîb, för sannerligen är han en Murdji’î.”

Ibrâhîm sade till en Murdji’î:

”När du reser du upp från oss, skall du aldrig mer komma tillbaka oss.”

Muhammad bin Ka´b sade:

”Sitt inte med Qadariyyah och argumentera inte med dem.”

Hammâd bin Salamah brukade säga nära han satte sig ned:

”Den som är Qadarî får gå.”

Liknande betydelse har rapporterats från Tâwûs, Ayyûb, Sulaymân at-Taymî, Abûs-Siwâr och Yûnus bin ´Ubayd.

al-Qâdhî sade:

”Följeslagarna och efterföljarna är enade om detta.”