Salafs gravar kontra dagens gravar

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/144)

Den som jämför Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis, påbud och förbud kring gravar och följeslagarnas praxis med majoritetens praxis idag, ser en klar kontrast och motstridighet som inte kan kombineras på något sätt.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd bön mot gravar – dessa ber vid gravar.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att gravar tas till böneplatser – dessa bygger böneplatser på gravar.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd ljuständning på gravar – dessa tänder ljus på gravar.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att gravar görs till frekventa besöksplatser – dessa gör gravar till frekventa besöksplatser och pilgrimsmål. Där samlas de minst sagt som man samlas i samband med ´Îd.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att gravar jämnas. Muslim rapporterade via Abûl-Hayyâdj som berättade att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade till honom:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

Thumâmah bin Shufayy berättade:

Vi var på Rhodos i Romarriket tillsammans med Fadhâlah bin ´Ubayd. En av våra vänner dog varvid Fadhâlah bin ´Ubayd befallde att hans grav jämnas. Därefter sade han: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befalla att de jämnas.”2

Dessa människor kämpar om att gå emot dessa två hadither, reser gravar som hus och förser dem med kupoler.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att gravar vitkalkas och bebyggs. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man vitkalkar gravar, sitter på dem och bygger på dem.”3

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd skrift på gravarna. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man vitkalkar gravar och skriver på dem.”4

Dessa människor förser gravarna med gravstenar som de skriver Qur’ânen och annat på.

1Muslim (969).

2Muslim (968).

3Muslim (970).

4at-Tirmidhî (1052) och Abû Dâwûd (3225).