Salafs förhållande till lektionerna under Ramadhân

Publicerad: 2012-07-17
Talare: ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb al-Wasâbî
Källa: https://www.olamayemen.net/Default_ar.aspx?ID=3459

Fråga: Stämmer det att Salaf lät bli att söka kunskap under Ramadhân för att endast läsa Qur’ânen och dyrka?

Svar: Om de gjorde så, berodde det på att de var sysselsatta med kunskapen året runt. När Ramadhân kom, gav de den största uppmärksamhet. I dag tillbringar de flesta människorna hela året i nonsens. När Ramadhân inträder kommer de till moskén. Då är de i behov av Qur’ânen, kunskap, Tawhîd, ´Aqîdah, Fiqh, Tafsîr, karaktärer, etiketter och mycket annat. När skall denne som sätter sig ned i moskén först när det är Ramadhân annars lära sig? Lektionerna skall vara många. Därtill skall de manas till Qur’ân-läsning, tillbedjan och erinran.