Salafs förhållande till böcker och lektioner om följeslagarnas tvister

Det skall inte läsas i böcker som handlar om Siffîn-kriget, Kamelkriget, belägringen av ´Uthmâns hem eller några andra kontroverser följeslagarna emellan. Skriv inte ned det för personligt bruk eller för någon annan. Berätta inte för andra vad som har hänt. Läs inte upp det för andra. Lyssna inte på den som berättar om det. Samfundets ledande lärda är enade om det. Till dem hör Hammâd bin Zayd, Yûnus bin ´Ubayd, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdullâh bin Idrîs, Mâlik bin Anas, Ibn Abî Dhi’b, Ibn-ul-Mubârak, Shu´ayb bin Harb, Abû Ishâq al-Fazzârî, Yûsuf bin Asbât, Ahmad bin Hanbal, Bishr bin al-Hârith och ´Abdul-Wahhâb al-Warrâq. De är enade om att förbjuda sådana böcker, titta i dem och lyssna till dem samt varna för att studera dem och bry sig om dem. Det har rapporterats mycket från dem om det; uttalandena varierar men syftet är ett och samma om dess föraktfullhet och fördömandet av den som berättar dem och lyssnar till dem.