Salafs förhållande är det bästa förhållandet

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/405-406)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

”Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Väldige.”1

Han varken besväras eller mödas av att bevara himlarna och jorden och allt vad de rymmer. Allt det är lätt och enkelt för Honom. Han vakar över allt människorna gör, kontrollerar allting, ingenting undkommer Honom och ingenting är dolt för Honom. Allting är obetydligt inför Honom, ödmjukt, kuvat och underordnat framför Honom, i behov av Honom. Han är den Rike och den Lovade, Han gör vad Han vill, Han ifrågasätter utan att ifrågasättas. Han härskar över allting och har allting i Sin räkenskap – den Vakande, den Höge och den Väldige. Det finns ingen sann gud utom Han, det finns ingen sann herre utom Han. Hans ord:

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Han är den Höge, den Väldige.”2

påminner om Hans ord:

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

”Den Store, Den som är högt upphöjd över allt.”3

Det bästa sättet att förhålla sig till dessa och liknande verser och autentiska hadîther är Salafs sätt; de framförde dem ordagrant utan föreställning och liknelse.

12:255

22:255

313:9