Salafs enighet om Allâhs höghet

as-Sâbûnî sade:

”Samfundets lärda och Salafs imamer (rahimahumullâh) hade inga delade åsikter om att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron som är ovanför Hans himlar. De bekräftar det som Allâh (ta´âlâ) har bekräftat, de tror på det och betror Herrens (djalla djalâluh) underrättningar. De säger det Han (subhânahu wa ta´âlâ) sade om Sin resning över tronen och för vidare den ordagrant samtidigt som de anförtror Allâh med kunskapen om den. De säger:

آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ

”Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre.” Men ingen ägnar eftertanke åt [och tar varning av] detta utom de som har förstånd.”1

Allâh (ta´âlâ) berättade att de med djupt rotad kunskap säger så. Han behagades av dessa deras ord och berömde dem för dem.”

Författaren (rahimahullâh) nämnde dessa verser för att bekräfta Allâhs höghet och att Han är ovanför Sin tron och att Han är i höjden. Därefter sade han:

”Samfundets lärda och Salafs imamer (rahimahumullâh) hade inga delade åsikter om…”

Det betyder att de var enade om Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) resning över tronen och att Han är ovanför alla Sina skapelser2. Sedan kom den vilsne al-Dja´d bin Dirham och följdes av Djahm och hans jämlikar. De avvek från Qur’ânen, Sunnah, intellekten och den naturliga läggningen. De avvek även från islams imamer om att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron som är ovanför Hans himlar. De avvek alltså i två frågor:

1 – Att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron.

2 – Att tronen är ovanför himlarna.

Islams imamer har aldrig varit oense om dessa två frågor. Faktum är att de bekräftar det som Allâh (ta´âlâ) har bekräftat, de tror på det och betror Herrens (djalla djalâluh) underrättningar. Det gör inte Djahmiyyah och andra vilsna människor som tycker som dem. De bryr sig inte alls om dessa verser. De till och med förtalar dem. När Uppenbarelsen kolliderar med intellektet låter de intellektet gå före. De låter sina osunda och ruttna intellekt gå före den autentiska Uppenbarelsen som har rapporterats från många håll och stämmer överens med sunda intellekt och korrekta läggningar. De opponerar sig allt det. I stället låter de sina osunda och vilsna intellekt gå före alla dessa bevis från intellektet, Uppenbarelsen och den naturliga läggningen. Därtill opponerar de sig islams imamer och samfundets lärda. Vilken villfarelse är värre än denna villfarelse? Det är en tung villfarelse att opponera sig intellektet, Uppenbarelsen och den naturliga läggningen. Fram till i dag skrämmer inte det Djahmiyyah, Mu´tazilah, Râfidhah och Khawâridj. Vi ber Allâh skydda oss mot villfarelsen.

Salafs troslära går ut på att tro och bekräfta Allâhs egenskaper såsom de tillkommer Honom. Den här trosläran är baserad på Qur’ânen och Sunnah.

13:7