Salafs enade uppfattning om Ahl-ul-Bid´a

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Sharh-us-Sunnah (1/226-227)

Hadîthen om Ka´b bin Mâlik bevisar att Ahl-ul-Bid´a ska bojkottas för alltid. Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befarade att Ka´b och hans kollegor besatt hyckleri på grund av deras uteblivna strid med honom, lät han dem bojkottas till dess att Allâh uppenbarade kring deras ånger och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) insåg deras oskuld. Följeslagarna, efterföljarna, deras efterföljare och Ahl-us-Sunnahs lärde är enade och eniga om att hata och undvika Ahl-ul-Bid´a.