Salafs delade åsikter om Qur’ân-amuletter

Publicerad: 2011-12-31
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/149-150)

 

Salaf hade delade åsikter om Qur’ân-amuletter. Ena åsikten tillät dem för att de var från Qur’ânen och Allâhs tal och för att det är föreskrivet att bota sig via Allâhs bok. Den andra åsikten förbjöd dem för att förbudet för amuletter är generellt.

Baserat på det hade de lärda efter följeslagarna delade åsikter i frågan. Vissa höll sig till åsikten som vissa följeslagare hade och sade att de var tillåtna. Andra förbjöd dem.

Den korrekta åsikten är den andra åsikten, nämligen förbudet. Denna åsikt antog Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Hasan och Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh och ansåg att den är starkare. Det baseras på tre faktorer:

1 – Förbudet är allmänt och det finns inget som specificerat det.

2 – Förhindra allt som leder till avguderi. Om vi tillåter Qur’ân-amuletter, öppnar vi vägen till andra amuletter.

3 – Qur’ân-amuletter kan utsättas för nedvärdering eftersom de hängs på barnen. Barnen undviker inte orenheter och orena platser. Likaså respekterar inte de okunniga Qur’ânen tillräckligt nog och är inte alls uppmärksammade över detta. Allt som utsätter Qur’ânen för nedvärdering är förbjudet.

De som tillät dem satte tre villkor:

1 – Att amuletten är av Qur’ânen.

2 – Att den är skriven på arabiska. Den skall varken skrivas med utländska bokstäver eller på ett obegripligt sätt.

3 – Att man tror att boten kommer från Allâh och inte från amuletten. Amuletten är endast ett medel.