Salafs bön efter ´Asr

Ibn Abî Shaybah rapporterade med en autentisk berättarkedja från Ash´ath bin Abîsh-Sha´thâ’ som sade:

”Jag gick ut med min fader (Sulaym bin Aswad al-Muhâribî), ´Amr bin Maymûn, al-Aswad bin Yazîd och Abû Wâ’il och de brukade be efter ´Asr.”

Därefter rapporterade han liknande från en annan grupp av Salaf däribland az-Zubayr bin al-´Awâm och hans son ´Abdullâh, Alî och Abû Burdah bin Abî Mûsâ (radhiya Allâhu ´anhum).

Ibn Hibbân, al-Bukhârî och Muslim rapporterade via al-Aswad och Masrûq, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad de två1.

´Abdur-Razzâq rapporterade med en autentisk berättarkedja från Tâwûs som sade:

”Innan ´Umars kalifat brukade Abû Ayyûb al-Ansârî be två Raka´ât efter ´Asr. När ´Umar blev kalif slutade han. När ´Umar dog fortsatte han be dem varvid han blev frågad om orsaken och sade: ”´Umar brukade slå folk för dem.”

Ibn Tâwûs sade:

”Min fader lät aldrig bli att be dem.”2

1Sahîh Sunan Abî Dâwûd (1160).

2al-Musannaf (2/433/377).