Salafs barfota gång till moské

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/111)

På följeslagarnas och efterföljarnas tid kunde de gå barfota till moskén och beträda både lera och annat. Yahyâ bin Thâbit sade:

Jag frågade Ibn ´Abbâs: ”Vad säger du om mannen som tvår sig och sedan går barfota till moskén?” Han svarade: ”Det är harmlöst.”

Kumayl bin Ziyâd sade:

Jag såg ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) gå i lera för att sedan gå in i moskén och be utan att tvätta fötterna.”

Ibrâhîm an-Nakha´î sade:

Genom lera och vatten gick de till moskén för att be.”

Rapporterade av Sa´îd bin Mansûr i ”as-Sunan”.

Ibn-ul-Mundhir sade:

När Ibn ´Umar var i Minâ gick han genom lera och vatten och bad utan att två sig.”

Därefter sade han:

Åsikten delas av ´Alqamah, al-Aswad, ´Abdullâh bin Mughaffal, Sa´îd bin al-Musayyab, ash-Sha´bî, Imâm Ahmad, Abû Hanîfah och Mâlik samt är en av Shâfi´iyyahs åsikter. De flesta lärde tycker så, ty att betrakta det som orent skulle innebära en väldig svårighet som avfärdas av föreskriften.”