Salafiyyûns stolthet och Hizbiyyûns förödmjukelse

Affärsmännen är bristfälliga. De finansierar Sûfiyyah. De hjälper inte Ahl-us-Sunnah oavsett om de är i Hadhramawt eller ´Adn. Här finansierar de Shî´ah. De finansierar Hizbiyyûn. Ahl-us-Sunnah använder inte svindleri. De har inga förbund. Hizbiyyûn är beredda på att gå till affärsmannen och sluta förbund med honom. De sitter och äter med honom, magasinerar med honom, lägger fram hans skor åt honom så att han kan ta på sig dem, tar bort sanden från hans fötter… Så är Hizbiyyûn. Vad Ahl-us-Sunnah beträffar, så vill de inte förödmjuka Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och kallet.