Salafiyyûns skyldighet i dag

Fråga 30: Dagens stora allmänhet anser att al-Qaradhâwî och al-Ghazâlî är världens lärda. Hur skall man få dem att lära känna samfundets verkliga lärda som Shaykh al-Albânî och Shaykh Ibn Bâz? De har lurats av att dessa individers lektioner sänds i median. Hur skall de lära känna de lärda?

Svar: Salafiyyûn är i behov av att söka kunskap på allvar och måna om att bli allt kunnigare och kunnigare. Det gäller framför allt kunskap som är relaterad till Salafs dogm och metodik. Därtill skall de memorera Qur’ânen och Sunnah. Du kan inte ha en svag kunskap och tala om dessa individer som har utsett sig själva till samfundets fanbärare med sina tjat, fagra ord och förskönade tal och därefter förskönat falskhet, innovationer och villfarelser. Människorna är lurade av dem. De går inte med på att dessa individer är okunniga härförare förrän de ser riktiga lärda som lär människorna vad Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna och efterföljarna har sagt:

Kunskap är ’ Allâh sade, Hans sändebud sade,

följeslagarna sade’ – den är ingen förklädnad

De som nämns i frågan och deras gelikar har funnit ett öppet fält:

Fältet är öppet för dig, bli vit eller gul

och hacka vad du än vill hacka i

Om Salafiyyûns lärda hade stigit fram och kritiserat dessa vilseledande människor för deras dogmatiska och metodiska – och likaså inom förgreningsfrågor – fel på ett kunskapsbaserat vis, så hade deras prövning varit betydligt mindre om ens befintlig. Det är svårt att övertyga alla människor och få dem att lämna falskhetens propagandister och villfarelsens ledare. Men om det inte går att utrota alla dessa olyckor och förstörelser, så får man åtminstone reducera dem. Därför är Salafiyyahs lärda och studenter ålagda att kämpa för att utrota dessa villfarelser så gott de kan. Antingen utrotar Allâh dem allesammans så att de försvinner från människornas huvuden och liv, eller också reducerar Han (tabârak wa ta´âlâ) dem i enlighet med den kunskap och den möda som läggs ned.

Människor efterapar bara andra:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

”De flesta människor uppnår inte tron, hur mycket du än önskar det.”1

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء

”Du kan inte leda dem du älskar rätt väg, men Allâh leder den Han vill.”2

Det enda Salafiyyûn kan göra är att måna om att sprida sann kunskap och sann metodik, kalla till dem och vara uppriktiga gentemot Allâh (tabârak wa ta´âlâ) när de talar och handlar. Många människor kommer tvivelsutan att gagnas av dem. Samtidigt kommer det även att kvarstå vilsna människor. Trots att profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) hade en väldig mängd av kunskap och status bland sina medmänniskor och var Allâhs sändebud, så vägledde Allâh inte alla människor via dem. Det räcker att Allâh sade till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء

”Du kan inte leda dem du älskar rätt väg, men Allâh leder den Han vill.”

112:103

228:56