Salafiyyûns sjukdom

Vi älskar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och de troende. Vi måste älska varandra sinsemellan. Vi måste ha kontakt med varandra. Vi måste vara vänner med varandra. Vi måste påbjuda det goda och förbjuda det onda sinsemellan. Vi måste råda varandra för Allâhs sak.

Om en av våra Salafi-bröder gör fel råder vi honom med vishet. Vi skall klargöra och visa honom sanningen. Det är bättre och nyttigare. Vi skall inte vända varandra ryggen direkt. Det är en sjukdom som har spridit sig bland många som associerar sig med Salafs metodik. Vissa har till och med delat upp sig så att somliga har lämnat denna metodik för andra metodiker.

Bind brödraskap sinsemellan! Ena er! Älska varandra! Ha kontakt med varandra! Påbjud gott och förbjud ont!