Salafiyyûns problem: Solklara bevis

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 76

Människor är ålagda att följa Qur’ânen och Sunnah, men det är många som får kalla kårar av det klargörandet. Varför det? Därför att de känner hur du slår deras falskhet och att du angriper dem. Du säger sanningen medan de kallar till något annat. Det kännetecknar villfarelse. Därifrån bekrigar de dig och kallar dig för ”Wahhâbî”. Han som citerar Qur’ânen och Sunnah kallas för ”Wahhâbî” och varnas för. Ty han kallar till Qur’ânen och Sunnah. Jag har själv hört en innovatör säga:

”Akta er för Wahhâbiyyah. De har solklara bevis.”

Det är klandervärt i deras ögon: Närma er inte dem eftersom de har solklara bevis. Titta bara vilken galenskap de lider av.