Salafiyyûns osämja påverkar kallet negativt

Jag har fått reda på att det finns en oväntad meningsskiljaktighet bland Salafiyyûn i Algeriet. Kallet var starkt när de var samlade och enade kring Qur’ânen och Sunnah. Jag har fått reda på att dessa meningsskiljaktigheter har påverkat och svärtat Salafiyyahs kall mycket. Jag råder Salafiyyûn att vara bröder och vänner för Allâhs sak, hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah i enlighet med Salafs metodik och respektera de lärda oavsett om de kommer från Algeriet eller något annat land. Att bara acceptera ett lands lärda och förkasta alla andra är fanatism, sektväsen och nationalism.

Således skall de frukta Allâh och sluta upp med sådana företeelser. De skall respektera Salafs metodik, sina bröder och de lärda utan hänsyn till vilket land de kommer ifrån så länge de talar sanning och utgår ifrån Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik.

Jag upprepar mitt råd till dem att sluta splittras och göra allt som medför splittring. Ett sådant uppträdande leder bara till nederlag. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Och lyd Allâh och Hans sändebud och undvik tvister och osämja; de skulle komma ert mod att sjunka och er trosvisshet att försvagas. Och håll stånd! Allâh är med de uthålliga.”1

De skall kalla till vänskap och vara vänliga och milda, ty Allâh är vänlig och Han älskar vänlighet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Var vänliga! Aldrig finns vänligheten i något utan att den förskönar det och aldrig uteblir den från något utan att den förfular det.”

Inte ens mot fienden gagnar hårdhet och våld Salafiyyahs kall:

ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Kalla med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.”2

Det gäller fienderna. Vad gäller då Salafiyyûn? Det är mycket farligt att bemöta Salafiyyûn hårt och förtala dem bryskt. Ett sådant uppförande går emot Salafs metodik.

Alltså skall de frukta Allâh sett till kallet, hålla ihop och vara bröder och som en enda kropp. Och den som förfelar skall rådas vist och fint.

Må Allâh vägleda alla och ena deras hjärtan.

18:46

216:125