Salafiyyûns moské nära Ahl-ul-Bid´as moské

Fråga: Vi är en grupp ungdomar som har bildat en statlig organisation i Holland. Den kallar utmed Salafs metodik. Böner hålls däri och människor har börjat komma till den. Det finns en moské nära organisationen. Dess imam har innovationer och tenderar till Ashâ´irah och vi klarar inte av att kalla i den. Somliga Salafiyyûn säger att organisationen splittrar muslimerna och att vi måste stänga den. Skall vi göra så och stänga den och återvända till moskén vars imam besitter innovationer?

Svar: Den som säger så är antingen okunnig eller också vilsen. Fortsätt med det ni gör. Bygg er egen moské och be i den. Samlas i den, studera i den och lär i den.