Salafiyyûns meningsskiljaktigheter påverkar kallet negativt

Bröder! Jag råder er att skapa brödraskap och vänskap sinsemellan. Håll er borta från meningsskiljaktigheter. Meningsskiljaktigheter är en ondska, sade den ädle följeslagaren ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh). Det är så. Meningsskiljaktigheter påverkar själar. De påverkar kallet till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) religion. När ni är bröder utmed Qur’ânen och Sunnah upphöjs och råder ert kall. Människorna kommer att respektera och älska det. Bind brödraskap med varandra. Ni kommer att uppnå en stor belöning och ert kall kommer att skonas fördunkling. Meningsskiljaktigheter fördunklar kallet och skrämmer iväg människorna från det. Få människorna att älska detta kall genom att vara bröder med varandra och gör allt som stärker brödraskapet för Allâhs sak och kärlek för Hans sak genom att sprida fredshälsningen sinsemellan. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer inte att gå in i paradiset förrän ni tror och ni kommer inte att tro förrän ni älskar varandra. Skall jag inte berätta för er om något som kommer att få er att älska varandra om ni gör det? Sprid fredshälsningen bland er!”

Trovärdig och uppriktig fredshälsning för Allâhs sak och för brödraskapets skull är en anledning till att hamna i paradiset och en faktor bakom ett starkt kall. Jag varnar er för meningsskiljaktigheter. Akta er för dem och utrota allt som leder till splittring och meningsskiljaktigheter.