Salafiyyûns förhållande till det islamiska blocket i Algeriet

Fråga: Hur skall Salafiyyûn förhålla sig till det islamiska blocket [i Algeriet]. Skall de sluta sig till dem eller skall de arbeta på egen hand?

Svar: Om du menar att de skall bilda ett nytt, eget parti…

Frågeställare: Nej, jag menar att var och en kallar till Salafiyyah…

al-Albânî: De skall förbli i sitt tillstånd och kalla till islam, precis som blocket gjorde innan det blev ett block. Hur var det? Kallade det inte till islam?

Frågeställare: Jo.

al-Albânî: Men nu har de sysselsatt sig med politik. De vill motstrida den otrogna och hycklande regeringen. Endast den troende kan göra motstånd mot den otrogne. En sann troende är personen som först och främst har uppfostrats utmed den sanna trosläran, nämligen Tawhîd, och autentisk Sunnah. Därefter skall han ha utvecklat sina karaktärer som har påverkats i en hel generation av franska värderingar. Det kan behövas mer än en hel generation till att göra om den franska uppfostran till en islamisk sådan. Det är alltså inte under ett dygn som detta block har dykt upp.

Fråga: Är det tillåtet att bojkotta människorna från detta block?

Svar: Nej, bojkotta inte. Fortsätt med att kalla till Qur’ânen och Sunnah på ett vänligt, milt och fint sätt. Ha inte fientlighet till dessa människor. Stöd dem i det som är korrekt. Jag har ofta blivit uppringd och frågad om valet i ert land. Jag sade till dem det jag säger till er: tillhör inte dem, men rösta på dem om de är bättre än de andra partierna.