Salafiyyûns brist

publicerad
14.03.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (188)

Fråga: Vad anser ni om Salafiyyah idag och i synnerhet i Kuwait, Egypten och Saudiarabien?

Svar: Dagens Salafiyyah är dessvärre tumultartad. Orsaken är att många ungdomar förhastar sig med att tillskriva sig kunskap. De vågar sig på att ge Fatâwâ och förklara saker och ting vara förbjudna och tillåtna innan de klarar av att läsa en Qur’ân-vers eller en hadîth korrekt. Därför är det korrekt att jämföra dem med ordspråket:

”Det blev ett russin innan det hann bli en omogen druva.”

Att många sticker fram huvudet och förhastar sig med att tillskriva sig kunskap och författar när de inte ens har gått halva vägen av kunskapen, är orsaken varför många som tillskriver sig Salafiyyah delas upp i grupper. Det enda botemedlet är att de fruktar sin Herre (´azza wa djall) och att de vet att det inte tillkommer varenda en som söker kunskap att ge Fatâwâ och förklara saker och ting vara förbjudna och tillåtna samt klassificera hadîther som autentiska och svaga. Det kan man först göra efter att ha skaffat sig en lång erfarenhet av hur man ger Fatâwâ och tar ut domar ur Qur’ânen och Sunnah. Ibn Abî Laylâ sade:

”Jag träffade sjuttio följeslagare i denna moské. När de blev frågade något, önskade de att någon annan kunde bli frågad istället.”

Anledningen var att de fruktade att svara fel och få andra att falla i felet. De ville inte ta på sig det ansvaret. Idag råder rena motsatsen eftersom människorna inte har uppfostrats utmed Qur’ânen och Sunnah. Denna Da´wah saknar denna frukt då den är ny idag. Idag kan du se att när personen man tror kan mest i en sittning ställs en fråga, svarar en annan person som inte har blivit frågad. Vad är det som får dem att tala? Kärlek till popularitet och egoism. De vill visa sig:

”Jag är här. Jag har kunskap.”

Vad tyder detta på? Det tyder på att vi inte har uppfostrats utmed Salafiyyah.