Salafiyyûn till graven

al-Barbahârî (rahimahullâh) sade:

”Ibn ´Awn sade på sin dödsbädd: ”Sunnah, Sunnah! Och jag varnar er för innovationer!” tills han dog.”

´Abdullâh bin ´Awn var en av imamerna inom Hadîth och Sunnah. Han sade på sin dödsbädd:

”Sunnah, Sunnah! Och jag varnar er för innovationer!”

Det vill säga håll fast vid Sunnah. Det är vad han befallde på sin dödsbädd:

”Och jag varnar er för innovationer!”

Han sade så tills han dog. Det händer många från Ahl-us-Sunnah att de befaller att Sunnah följs när de ligger inför döden. Det är en gåva från Allâh till dem. Jag känner folk som manade till Sunnah och trosläran på deras dödsbädd. En av dem var Shaykh Muhammad Amân [al-Djâmî] (rahimahullâh). Hans son – som är trovärdig om Allâh vill – sade att han sade på sin dödsbädd:

”´Aqîdah! ´Aqîdah!”

Det vill säga håll fast vid trosläran, nämligen Sunnah.

Shaykh al-Qar´âwîs student Shaykh Muhammad Djâbir al-Madkhalî (rahimahullâh) sade när han låg på sin dödsbädd:

”Da´wah! Da´wah!”

Det omfattar Sunnah, trosläran och handlingar. Må Allâh benåda honom. Det finns många liknande fall och lov och pris tillkommer Allâh.