Salafiyyûn talar om Tawhîd och glömmer maktinnehavet

Fråga: De säger att Salafiyyahs kall är baserat på tal om trosläran och Tawhîd och glömmer bort, eller ignorerar, teoretiskt eller praktiskt, maktinnehav och mänskliga idoler som författar egna lagar vid sidan av Allâh. Vad anser ni om detta?

Svar: Vi håller med om detta till en viss början. Däremot håller vi inte med dem om att ta bort idolerna, som de kallar dem, utan att först ta bort sina själars idoler.

Denna typ av tal härrör från denna grupps metodik. De anklagar oss med denna anklagelse. Vi anser att det än inte är tid för denna handling. Vi nekar inte att det är obligatoriskt att fördöma varenda en som styr med något annat än det som Allâh har uppenbarat. Finns det någon islamisk grupp idag som är redo att ställa sig framför makthavarna som inte styr med det Allâh har uppenbarat utan att förbereda sig den förberedelse vi alltid talar om, nämligen själslig och materiell förberedelse? De har bråttom. De tror att det räcker att höja rösten mot dessa makthavare för att stödja islam. Sann seger är dock att få dem att förstå sann islam och praktisera islam så gott de kan.

Jag anser att historien upprepar sig själv. De första muslimerna brydde sig endast om att förstå islams kall från dess källa, nämligen Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De brydde sig inte om att konfrontera de otrogna och avgudadyrkarna. Det enda undantaget är kanske enstaka,  individuella fall. Men vad gäller kollektivt, så ägde det först rum efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) emigration från Makkah till al-Madînah. Vi känner alltså till denna typ av tal sedan en tid tillbaka. Vi har erfarit detta i flera islamiska länder då man har förklarat krig mot den otrogne ledaren som inte styr med det Allâh har uppenbarat. Detta gjordes utan själslig och materiell förberedelse. Det slutade bara med att det islamiska kallet fick ett bakslag i flera islamiska länder.