Salafiyyûn sysselsätter sig bara med kunskap och inte dyrkan

publicerad
26.09.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (611)

Fråga: Därefter slutbordade han kritiken med att kritisera Salafiyyûn och sade:

”Det finns en tredje grupp som sysselsätter sig med en kunskaplig islam. Deras sysselsättning är att klassificera autentiska och svaga hadîther och befria människorna från svaga och påhittade rapporteringar. Därtill är de svaga inom dyrkan och försumliga om samfundets verkliga tillstånd och fiendens planer mot det.”

Är Salafiyyah och Salafiyyûns islam denna kunskapliga islam som de kritiseras för av författaren? Är deras islam begränsad till denna del av religionen och att det hör till de förgjorda samfundens arv? Är de försumliga om samfundets verkliga tillstånd och fiendens planer mot det och att de har en svag dyrkan? Vi hoppas på att du kan klargöra detta.

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och jag vittnar att Muhammad är Hans tjänare och sändebud.

Jag känner inte till att någon individ talar på detta vis eller riktar en sådan anklagelse mot Salafiyyûn. Om en sådan individ verkligen finns, så måste han vara en av två typer av människor.

En av dem är att han är okunnig om vad Salafiyyah och dess grupp jorden runt verkligen är för något. De förklarar alltid att det är obligatoriskt att referera till Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik. Oavsett var de befinner sig och vilka de är, utropar de ett sant kall som de inte alls är oeniga om till skillnad från andra grupper som kan ha olika teorier och trosläror sinsemellan samtidigt som de tillskrivs ett parti eller en grupp.

Om denne verkligen existerar, så är han som sagt en av två typer av människor. En av dem är okunnig om dem som alltid klargör att de följer Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik. Han låtsas endast vara okunnig om detta sanna tillstånd samtidigt som han själv endast talar om plikten av att ha kunskap om nutida frågor.

Salafiyyahs sanna tillstånd är att de kallar till att man följer allt som finns i Qur’ânen och Sunnah av trosläror och domar oavsett om dessa domar berör dyrkan, affärer, beteende och så vidare. Därför hör det till en väldig okunnighet och en mycket farlig omedgörlighet att anklaga dem som kallar till Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs förståelse för rena motsatsen för vad de verkligen står för.

Angående att de är svaga inom dyrkan, så är det en anklagelse som alla kan komma med om man inte fruktar Allâh (´azza wa djall) och saknar en andel i detta liv och i nästa. Denna anklagelse är ingenting annat än en väldig lögn. Jag skulle gärna vilja veta i fall denna anklagelse är tryckt eller inspelad så att vi kan hänvisa till den och studera den så att vi har kännedom om den såsom den har uttalats och är precisa när vi avvisar den.

När jag nyligen talade om Salafiyyah, talade jag om själva kallet. Men att det skall finnas individer bland dem som hamnar under denna bristfälliga beskrivning, så är det något som ingen grupp kan undkomma.

Vi vet att kallet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med var rent och att han uppfostrade sina följeslagare med det. Trots det fanns det följeslagare som inte handlade utmed hela kallets aspekter. Det betyder inte att de inte tog till sig det allomfattande kallet. Människor felar. När en individ felar och motstrider någon aspekt från kallet, är det inte tillåtet för personen som fruktar Allâh att vända upp och ned på kallets realia på grund av vissa individer som inte handlar utmed några av dess aspekter.

Om denne drar alla över en kam och anser att de slarvar med dyrkan på grund av vissa individers avvikelse, tror jag att alla kall – och låt det till och med vara hans eget – har fullt av liknande individer som avviker från det allomfattande kallet som han manar till. Om han då förklarar sitt kall vara allomfattande som täcker alla aspekter som nämns i Qur’ânen och Sunnah, är det inte korrekt att säga att det inte alls är så om han själv eller någon annan slarvar med något som han kallar till. Det är inte rättvist. Det är ren orättvisa. Här säger vi det vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast.”1

1 5:8