Salafiyyûn – Khawâridj med kallarna, Murdji’ah med ledarna

publicerad
18.11.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (835)

Den här mannen – ´Abdur-Razzâq ash-Shâydjî – kallar dem – dvs. Salafiyyûn – för Khawâridj med vissa och Murdji’ah med andra och så vidare. Tillhör detta Qur’ânens etikett i vilken det står:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

”Och ge inte varandra skamliga öknamn.”1?

Den här mannen är antingen okunnig eller också sjuk, hatisk och avundsjuk. Vi ber Allâh att Han lär honom om han är okunnig och att Han botar honom om han lider av några av de omnämnda sjukdomarna. Tyvärr har de börjat synas i många ungdomar som kanske förstår något av Qur’ânen och Sunnah samtidigt som de går miste om mycket annat. Och om de har lärt sig mycket, så har de inte blivit uppfostrade på ett korrekt, islamiskt sätt.

Därför måste vi veta att handlingarna i förhållande till kunskapen är som medlen i förhållande till målet. Den som vet utan att handla är som den som tvår sig utan att förrätta bönen. Han har ingen nytta av tvagningen och inte heller kommer han närmare Allâh med den.

1 49:11