Salafiyyûn framför de lärdas kritik till människorna

Fråga: Hur råder ni dem som anklagar Salafiyyûns studenter för att lyda sina lärda fanatiskt när de fördömer vissa nutida personer som avviker från Salafs metodik?

Svar: Jag råder dem som har knapp kunskap att akta tungan så att den inte ger sig på Salafiyyûns studenters heder och äter av deras kött via sårande kritik som när de kritiserar dem för att följa blint och associera sig [med Salafiyyah]. De skall veta att studenter har lärda som kunskapen skall tas ifrån. De följer deras råd och förkunnar från dem det som de har lärt ut av Sharî´ahs domar för att de litar på dem. Så har förhållandet varit mellan lärare och elev från att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev profet och kommer så att vara fram till Domedagen.

Till kunskapen som studenterna tar från sina lärda hör kritik och beröm – Djarh wa Ta´dîl – och Sunnah och innovationer. De framför till människorna det som de har lärt sig och bemästrat och de gör det tillförlitligt och sanningsenligt och med återberättelse och förståelse. Det är inte tillåtet för någon att säga att de förhåller sig fanatiskt till sina lärda när de framför de lärdas kritik av de kritiserade och beröm till de pålitliga och fromma. Detsamma gäller om någon från Ahl-us-Sunnah fördömer någon från Ahl-ul-Bid´ah. De skall inte fördömas för det. Det är ingen fördömd fanatism. Jag varnar er för att oberättigat kritisera den som har rätt.