Salafiyyûn döljer varandras synder

Jag råder manliga och kvinnliga studenter och andra muslimer i allmänhet och Salafiyyûn i synnerhet att frukta Allâh sett till dem själva och deras bröder. De skall låta grunden till deras kontakt vara Allâhs belöning och kärlek för Allâhs sak. De måste inse att människan gör fel, underprestationer och misstag.

Tron kräver från oss att vi härdar med våra bröders fel och att vi råder dem med visdom och ett fint tillvägagångssätt. De skall inte ha bråttom med att offentliggöra och blotta felen, bojkotta varandra och dylikt. Ett sådant bemötande skadar bara Salafiyyah och Salafiyyûn. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att man döljer sina synder. En människa kan falla i en stor synd. Då skall du dölja honom. Han kan göra ett misstag. Då skall du dölja honom. Så befallde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När en person som gjort sig skyldig till otukt kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade han honom: ”Du kanske har gjort det och det i stället?” Han sade så för att dölja honom och skona honom straffets pina. Om han tar tillbaka sina ord, döljs han och undkommer straffet. Om han inte gör det, stenas han. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var öm och barmhärtig. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh döljer mycket och älskar att det döljs.”1

Många av våra bröder faller i fel. Vi härdar med dem, råder dem och tar det lugnt med dem. Vi har inte bråttom med dem. Att ha bråttom med att bojkotta och vända varandra ryggarna kommer bara att förgöra Salafiyyah och Salafiyyûn.

1al-Bayhaqî (13337) och ´Abdur-Razzâq (1111).