”Salafiyyûn är Madâkhilah, hycklare och Murdji’ah”

Fråga: Hur avvisar ni dem som anklagar Salafiyyûn för att vara Madâkhilah, hycklare och Murdji’ah?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anklagades för att vara lögnare, magiker, poet, siare, ljugare och annat. Det skadade inte honom. Allâh lät ändå hans religion råda över alla andra. Dessa människor skall ignoreras. Dra nytta av kunskaperna. Kör bara på som om du inte ens har hört det.

Vad gäller att vi är hycklare så skall vi och han som säger detta träffas hos Allâh. Vi kommer inte att kräva något från honom i det här livet. Men jag svär vid Allâh att vi inte skall förlåta honom i nästa liv. Om vi är hycklare så skall vi och han stå framför Honom som vet allt ögonen smygtittar på och allt hjärtan döljer och som går emellan personen och hans hjärta. Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

”Ja, frukta Allâh och var förvissade om att ni skall samlas åter till Honom.”1

Vi kommer att samlas hos Honom. Vi och dessa kommer att stå framför Honom. I det här livet kräver vi dock inget från dem.

Vad gäller att vi är Murdji’ah så är vår åsikt så tydlig att den inte behöver klargöras. Vi säger att tron består av tal, handling och lära. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. De troendes tro varierar. Vissa är syndiga, andra gör det rekommenderade och det obligatoriska och vissa gör bara det obligatoriska. Var kommer Irdjâ’ in i bilden? Har vi sagt att tron endast består av kännedomen? Det säger de extrema Djahmiyyah. Har vi sagt att tron endast består av talet? Det säger Karrâmiyyah. Har vi sagt att tron endast består av hjärtats lära och talet utan handlingarna? Det säger Murdji’ah al-Fuqahâ’. Allt det tar vi avstånd ifrån och fördömer.

12:203