Salafiyyahs ungdomar måste vara på sin vakt

Jag råder mina älskade bröder för Allâhs sak att färdas på Salafs väg sett till trosläran och de ädla karaktärerna. De skall vara ärliga och hålla sig borta från lögn, svindleri och bedrägeri. De skall äga ädla karaktärer. De skall bevara brödraskapet för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak och göra allt för att stärka detta brödraskap för Allâhs sak och så kärlek i hjärtan till de sanna troende.

Jag råder dem att bry sig om dessa frågor. Jag råder dem att hålla sig borta från hat, illvilja och allt uselt som bidrar med dessa egenskaper. I flera generationer var Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah de bästa människorna sett till trosläran, metodiken och karaktären. Brödraskapet för Allâhs sak var så starkt det bara kunde bli.

De vilsna började konspirera mot denna metodik och dess anhängare. Många av dem framhävde Salafiyyah och blandade sig med Salafiyyûn för att riva sönder dem med den djävulska principen ”hugg islam med islams svärd”. Nu hugger de Salafiyyah med Salafiyyahs svärd. Grupper som är mot Salafs metodik för in dessa faktorer lite här och där bland Salafiyyûn. Det finns inte en individ eller en grupp som för en stark talan för Salafiyyah utan att de opponerar sig mot dem på de omnämnda sätten.

Jag nämner detta för att på min tid vara alla Salafiyyûn bland mina lärare och bröder enade. Vi hade inga olika läror eller metodiker. Det förargade islams fiender och de politiska partierna. Det provocerade fram deras hat och rädsla för sina partier och villfarelser. Till följd därav började de så splittringar på alla möjliga sätt.

Ungdomar som följer Salafs metodik! Var på er vakt! Var övertygade om att denna metodik är ren och att den är Allâhs metodik som är grundad på Qur’ânen och Sunnah och att de som håller fast vid den är den stödda gruppen, at-Tâ’ifah al-Mansûrah, som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prisade och vittnade om att den följer sanningen.