Salafiyyahs rättvisa förhållande till Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Hur skall innovatörer som Râfidhah behandlas om de arbetar tillsammans med oss med tanke på att de ligger lågt och visar inte sina innovationer?

Svar: Vi skall inte behandla dem dåligt eller angripa dem. Dock låter vi dem inte visa sin villfarelse och lära. Vi skall inte angripa dem eller behandla dem dåligt. Dock skall vi inte älska dem. Vi skall inte umgås med dem. Vi skall inte vara vänner med dem. Trots att vi inte skall älska dem skall vi inte heller behandla dem orättvist. Vi skall inte behandla dem dåligt och vi skall inte låta dem visa villfarelse och avguderi i muslimernas samhälle.