Salafiyyahs grundare

Dr. Yâsîn Ghadhbân – professor vid al-Îmân-universitetet i San´â’, Jemen – sade om Salafiyyah:

”Vissa kallar Salafiyyah för Wahhâbiyyah efter dess grundare [Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb].”1

Salafiyyahs grundare är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) är en av Salafiyyahs kallare. Vi tillskriver oss inte honom. Vi anser det inte vara tillåtet att tillskriva oss honom eller någon som är bättre och större än honom som Imâm Ahmad, Imâm ash-Shâfi´î och Imâm Mâlik. Allâh (ta´âlâ) sade:

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

”Följ det som har uppenbarats för er av er Herre, och följ inte [andra som ni har tagit till] beskyddare i Hans ställe.” – Men det är sällan ni ägnar någon eftertanke.”2

Fri är Allâh från brister! Din stackare! Jag sade till dig att du skrev boken i ett ilsket tillstånd (dvs. Ghadhbân, arg). Därför skriver du inte rätt. Jag vill att du slår upp ordet ”Salafî” i as-Sam´ânîs3 (d. 562) bok ”al-Ansâb”. Fanns inte tillskrivningen flera århundraden innan Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb? Fanns ordet innan eller inte? Eller är det så att du tar din information från fienderna till Sunnah och islam?

Jag läste ett appendix i Husayn al-´Arshîs bok ”Bulûgh-ul-Marâm fî Sharh Misk-il-Khitâm fî man tawallâ Mulk-al-Yaman min Malik wa Imâm” hur en kristen författare skrev:

”Det finns försumliga människor som tror att Wahhâbiyyah är en religiös sekt som är grundad av Muhammad ´Abdul-Wahhâb an-Nadjdî i Nadjd mot slutet av 1700-talet e. Kr. Dessa Wahhâbiyyah är faktiskt Salafiyyûn och inga andra. Deras fiender har beskrivit dem lögnaktigt och falskt.”

En kristen man är kunnigare än vad du är! En kristen man är kunnigare om Ahl-us-Sunnah, Salafiyyûn, än vad du är!

1Hâdhir-ul-´Âlam al-Islâmî, sid. 92

27:3