Salafiyyahs förhållande till an-Nawawî och Ibn Hadjar

Fråga: Vad anser du om den som säger att Imâm Ibn Hadjar och Ibn an-Nawawî är innovatörer?

Svar: Den här gruppen har naturligtvis smugit sig in bland Ahl-us-Sunnah och framstått väldigt energisk mot innovationer till en sådan grad att det framstår som att innovationer är en av de värsta typerna av otro. Deras motiv är i själva verket att göra Tabdî´ på Salafiyyûn och splittra dem. Det enda de kunde splittra Salafiyyûn med var Ibn Hadjar, an-Nawawî, Abû Hanîfah, ash-Shawkânî, Ibn-ul-Djawzî och så vidare. De började kalla dem för Djahmiyyah, förtala och förvränga. Deras syfte var dock att förvränga och riva sönder Salafiyyah.

Varför tar Salafiyyûn kunskap från dessa? Varför läser de deras böcker? Varför använder de sig av ordet ”Hâfidh”? Varför säger de så? Dessa säger att den som säger ”Hâfidh Ibn Hadjar” är en innovatör. De frågar dig om Ibn Hadjar är innovatör eller inte. Du svarar med att säga att du inte kan säga innovatör och att han var Ash´ârî med Ashâ´irahs fel. Du svarar med att säga att du inte kan säga innovatör och att han var Ash´arî med Ashâ´irahs fel. Men de nöjer sig inte med det svaret. De tvingar dig att säga att han var en innovatör. Rent Sharî´ah-mässigt är jag inte ålagd att säga det. Det händer ofta att Salaf skriver om vissa innovatörer utan att säga att de var innovatörer, Qadariyyah eller Râfidhah. De skriver om dem och går vidare. Jag är inte ålagd att säga att en viss individ är en innovatör. Jag är dock ålagd att klargöra hans innovation och varna för den.

Utmed det jag har läst framgår det för mig att Ibn Hadjar hade studerat Salafs metodik och kände till den utan att kunna förkunna den. Det råder inga tvivel om att han är ansvarig för olika saker och Ashâ´irahs troslära som han har skrivit i Fath-ul-Bârî. Allâh kommer att ta hand om honom. Han var dock pålitlig. Han tjänade Sunnah utmed en vid kunskap. Det finns många av hans böcker som Sunnahs studenter inte kan vara utan. Alla hans böcker handlade om att tjäna Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Hans fel var endast i vissa ställen i ”Fath-ul-Bârî”. Salafiyyûn har dock kritiserat dem. Några av dem är Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-´Abbâd. De har varnat och klargjort. I ”Fath-ul-Madjîd” och andra böcker läser vi hur an-Nawawî kritiseras för hans förvrängning av Allâhs egenskaper. Vi säger att an-Nawawî besatt Ashâ´irahs lära. Men han tjänade Muslims ”as-Sahîh”, Sunnah och Hadîth-relaterad kunskap. Han har skrivit om dessa frågor något som Ahl-us-Sunnah inte kan vara utan.

Vi anser dem vara pålitliga. På samma sätt tog våra Salaf kunskap från vissa som föll i innovationer som Qatâdah som föll i Qadariyyahs fel, Sa´îd bin Abî ´Urûbah och andra som föll i innovationer som Qadariyyahs och Murdji’ahs fel. De tog kunskap från dem för att de förkunnade kunskap och för att de var pålitliga, trovärdiga och rättvisa. Således tog de kunskap från dem.

Vi anser dem som sagt vara pålitliga. De har framfört Salafs kunskap till oss och därför läser vi deras böcker. Om vi blir frågade om deras fel, säger vi att de hade Ashâ´irahs fel i ”Fath-ul-Bârî” och ”Sharh Sahîh Muslim”. Vad gäller Ibn Hadjars resterande böcker, handlar de om männen i berättarkedjorna. Han har flera böcker om det som ”al-Matâlib al-´Âliyah”, ”Ittihâf-ul-Maharah”, ”Fath-ul-Bârî”, förordet till ”Fath-ul-Bârî” och mycket annat. Därtill ”Tahdhîb Tahdhîb-il-Kamâl” och ”Lisân-ul-Mîzân”. Hela hans liv gick åt att tjäna Sunnah och så föll han i dessa fel. Vi varnar för dessa fel. Men där han tjänar Sunnah och kommer med kunskap som vi inte kan vara utan, gagnas vi av det.

Vi säger inte att den som inte anser Ibn Hadjar vara en innovatör är själv en innovatör. Vi säger inte att den som ber om Allâhs nåd över Ibn Hadjar är en innovatör, vilket dessa obehöriga dårar säger. Dessa människor har producerats av Sunnahs fiender bland innovatörerna. De har fört in dem bland oss för att störa ordningen och orsaka tumult och prövningar. Dessa hör till de värsta Ahl-ul-Bid´a. De har gjort det ena och det andra bland Salafiyyûn. Varje gång Salafiyyûn skonas den här typen, kommer en ny typ som framstår som Salafiyyah och krigar mot Salafiyyahs metodik under den här täckmanteln.

Vi varnar för dessa typer. Jag svär vid Allâh att vi har sett hur de ljuger. De ljuger både om sig själva och om oskyldiga Salafiyyûn.

Till sist skall man veta att dessa människors agenda är varken Ibn Hadjar eller an-Nawawî. Deras agenda är att förstöra det för Salafiyyûn och sprida röra och oreda bland dem. Vi ber Allâh skona människorna deras ondska.