Salafiyyahs dogm enligt Ibn ´Uthaymîn

Vad skall man rena sig från? Först och främst skall man rena sig från avguderi i förhållande till Allâh. Man skall dyrka Allâh uppriktigt. Man skall inte dyrka Allâh (´azza wa djall) utav ögontjäneri, gott rykte, position eller ledarskap. Det enda motivet skall vara Allâhs belöning och paradiset.

Man skall även rena sig i förhållande till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det innebär att man inte innoverar i hans föreskrift. Det spelar ingen roll hur stor eller liten mängden är och det spelar ingen roll om den berör lära, tal eller handlingar.

Renligheten i förhållande till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), som går ut på att följa honom utan innovationer, verkställs inte helt på någon annan än Salafiyyahs väg som är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs väg. De tror på allt som Allâh har beskrivit Sig själv med i Sin skrift eller det som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med utmed Salafiyyahs lära. De innoverar ingenting i dyrkan i tal såväl som i handlingar. Du ser hur de följer det som har nämnts i föreskriften. Så är dock inte fallet med vissa innovatörer när det kommer till erinran som är innoverade i sitt slag eller tillvägagångssätt, vilket vissa ordnar som Sûfiyyah och andra gör.