”Salafiyyah till metod, modernitet till konfrontation”

Fråga 1: Vad säger ni om sloganen ”Salafiyyah till metod, modernitet till konfrontation”?

Svar: Vi vet att det är Qutbiyyûn som brukar den sloganen. De är Qutbiyyûn sett till metod som är konfrontation. Denna konfrontation som de avser och skriar om är värre och skadligare för samfundet än vad Khawâridjs metodik är. De är i själva verket motståndare till Salafiyyah och Salafiyyûn. De ser ned på Salafiyyah. De säger att de inte vill ha en Salafiyyah som bekämpar folk som förnekar Allâhs egenskaper och inte dem som förnekar Allâhs lag. ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq sade när han gjorde narr av de lärda och i synnerhet Shaykh ash-Shanqîtî (rahimahullâh) som han gjorde narr av å det grövsta:

”Jag har många exempel på detta. Vi vill inte ha dessa mumier. Vi vill ha lärda som är tänkare.”

Egenskaper som i själva verket inte tillämpas på någon annan än de värsta Ahl-ul-Bid´a liksom Sayyid Qutb. Han gjorde narr av dagens Salafiyyah och Salafiyyûn och beskyllde dem för att vara en grupp blinda människor som har utsett sig själva till att bli åtlydda i samfundet. Vid ett annat tillfälle sade han:

”Deras traditionella Salafiyyah är värdelös.”

Hur mycket har inte han förtalat Salafiyyah! Han sade att Salafiyyûn bekrigar gravarnas avguderi till skillnad från palatsens avguderi. Allt detta för att svartmåla Salafiyyah och Salafiyyûn. Detta är bara toppen av ett isberg. Vissa gör öppet Takfîr på några av Salafiyyahs lärda. Några kallar al-Albânî, Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn (rahimahumullâh) för ”treenighet”. Andra gör offentlig Takfîr på dem. En av dem är al-Fazzâzî som är en bränd Qutbî och Takfîrî. Efter att Ibn ´Uthaymîn hade dött sade vissa av dem:

”Till helvetet, Ibn ´Uthaymîn! Må du förbli där i evig tid!”

Detta skrevs på en av Qutbiyyahs kaotiska hemsidor. Deras konfrontation är som strävast mot Salafs metodik och Salafiyyûn.

Nu har de slutit fred med makthavarna. De lever med dem, blandas med dem och lägger all energi på Salafiyyah och Salafiyyûn.

Till deras farliga prövning hör deras häftiga fanatism till Sayyid Qutb. Deras fanatism är ju mycket värre än extrem Irdjâ’. Via våra böcker och lektioner har visat dem hur Sayyid Qutb förtalade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, gjorde Takfîr på vissa av dem och beskyllde andra av dem för hyckleri. Vi har visat dem hur han gjorde Takfîr på hela samfundet, förespråkade panenteism, socialism och reinkarnation och dementerade mirakel däribland delningen av månen. Till och med Râfidhah, Khawâridj, Mu´tazilah och andra Ahl-ul-Bid´a accepterar det – alla frånsett Sayyid Qutb och al-Ghazâlî som gick efter kättaren an-Nadhdhâms åsikt.

Sayyid Qutb anammade många tankar från kättare som han sedermera spred i sina böcker. De kallar hans verk för reform och honom för reformator och imam. Vi har inte hört att extrema Murdji’ah besitter ens en tiondel av de villfarelser som Sayyid Qutb hade. Ändå betraktas han som imam.

Numera konfronterar de bara Salafiyyûn. Deras tillstånd med makthavarna har redan kommit på tal. Vi vill inte att de förhåller sig idiotiskt, varken till makthavarna, de lärda eller Salafs metodik. Vi vill att de följer Salafs metodik och bekrigar Ahl-ul-Bid´a. Salafs metodik gäller alltid och överallt.

Att bara tala i form av modern konfrontation tyder på att frasen är innovation och villfarelse. Det bevisar att den har ingenting med Salafs och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metodik att göra. Med andra ord säger de att de vill ha en innoverad konfrontation. De erkänner nämligen att deras konfrontation är innoverad, vilket stämmer naturligtvis. Självklart är det inte de som har uppfunnit den. De och deras lärare Sayyid Qutb är ingenting annat än ett gäng efterapare. De efterapar Öst och Väst och är de mest okunniga människorna om Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik.

De har anammat socialism, revolutioner och annat från Öst och Väst, Sûfiyyah och Râfidhah. Det är allt de har att komma med. De får kalla det för vad de vill; modernitet, innovation och annat.

Vi har Salafs metodik; Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Den gäller alltid och överallt. Den förblir utstående med argument, belägg, kunskaper, religion, tro, måttlighet och stabilitet när alla andra drabbas av labilitet, dumhet, svindleri, lögn och dubbelmoral, särskilt i denna metodik benämnd ”modernitet till konfrontation”. Jag svär vid Allâh att de endast bekrigar oss med lögn, svindleri och bedrägeri. De har inget annat att komma med mot oss. Ty vi äger sanningen och de äger falskheten.

Jag svär vid Allâh att de är falskhetens missionärer. Shaykh och Imâm Ibn Bâz (rahimahullâh) sade om dem:

”Alla är de kända hos oss för upprätt tillstånd, kunskap och god dogm. Men lögnens missionärer jagar i grumligt vatten. Det är de som förvirrar folket och talar om dessa frågor. De säger att meningen är det ena och det andra. Det där är inte bra. Det är obligatoriskt att tolka tal på bästa möjliga sätt.”1

Han sammanfattade dem och deras kall med detta korta utlåtande. Må Allâh belöna honom väl. Vi belackar dock inte dem för detta. Vi vill att de inser och tänker mycket på vilken villfarelse och förlust de medför till sig själva och samfundet. Låt dem frukta Allâh för sin egen del och för Salafiyyûns ungdomars del. Många av dem har avvikit till deras avvikande och vilsna metodik.

Att de älskar folk som nedvärderar profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), följeslagarna och dogmen räcker som bevis för deras ondska. Att de har en bok som ”at-Taswîr al-Fannî” räcker som bevis för hur förnedrade de är. Men de är förvisso ett folk som saknar förståelse. Om de hade förstått och verkligen respekterat Qur’ânen, profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) och följeslagarna skulle de förhållit sig till Sayyid Qutb åtminstone som vi gör. De är dock överrumplade av lusten:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ

”Och vem är vilsnare än den som helt saknar Allâhs vägledning och styrs av sina egna önskningar och förhoppningar?”2

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

”Ock ändå finns det bland människorna den som vill tvista om Allâh utan kunskap och utan ledning och utan uppenbarelsens klara ljus.”3

Jag svär vid Allâh att de saknar kunskap, vägledning och uppenbarelsens klara ljus. Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) sammanfattade dem när han sade att de besitter en ignorant passion och att de inte alls har avvisat Shaykh Rabî´ med kunskap. Det sade Shaykh al-Albânî innan han dog. De har dock bara blivit värre och vilsnare. Deras plattform är ju trots allt lögn och högmod. Högmod handlar om att förkasta sanningen och nedvärdera människor. Å ena sidan högaktar de folk som verkligen förtjänar att nedvärderas och förnedras. Å andra sidan bekrigar de folk som åtminstone har rätt till stöd. Till och med judar och Râfidhah dras för att tillämpa sådana bekämpningsmetoder. De är helt genomsyrade av att ljuga, hitta på om och bekriga Ahl-us-Sunnah.

Vi ber Allâh skydda oss mot deras ondska och att Han antingen vägleder dem eller också vänder allt som de gör mot dem själva och skonar samfundet från deras ondska.

1https://www.youtube.com/watch?v=0_MfVeoyu30&feature=youtu.be

228:50

322:8