Salafiyyah och parlament går inte ihop

Du vet förmodligen att det nalkas val här. Således har jag fått många frågor om val och en muslims kandidering däri. Sedan en lång tid tillbaka fram till idag är jag övertygad när jag inte råder någon gå med i parlamentet. Det är allmänt känt att det inte styr med Allâhs lag i allmänhet och att de blir tvungna att avlägga eder om att stödja vissa personligheter eller system som inte är islamiska i synnerhet.

Jag känner många som antar Salafiyyah som inte ser det som något problem att gå med i parlamentet. Det verkar som att de antar principen ”målet främjar medlet”. Denna princip är inte islamisk. Även om dessa parlament är omgivna av synder så hävdar de att man måste gå med i dem för att utveckla miljön i parlamenten. När jag blir frågad säger jag att jag inte råder en muslim alls att kandidera till dessa parlament. Istället för att förbättra kommer han att bli förstörd av majoriteten som han inte kan motstå eftersom den är starkare än han.

Men om det skulle finnas islamister som inte accepterar det här rådet och kandiderar, så ser jag det inte som ett problem att rösta på dem för att undkomma en större nackdel. Jag vill dock inte att de skall verka som försökskaniner och utsätta sig själva för prövningar. Flera av dem har en lång erfarenhet av parlamentslivet. I Syrien har vi sedan en lång tid tillbaka Dr. Suhayl, Muhammad al-Mubârak och andra. Här har Hizb-ut-Tahrîr involverat sig. För ett par år sedan valde de en från partiet. De har dock inte klarat av att uträtta något. Samma olycka har våra bröder i Kuwait råkat ut för.

Mitt tal kring detta är utspritt i många länder. Jag kommer ihåg att det finns ett kassettband vari jag blev ställd en liknande fråga när jag var i al-Madînah al-Munawwarah. Jag motsätter mig den här inriktningen helt och fullt. Först och främst är det omöjligt att kombinera den och Salafiyyah praktiskt. För det andra kommer Salafiyyah att förvandlas till ett slutet partiväsen som är begränsat vid ett par personer. Salafiyyah kommer då att utnyttjas på två sätt. Ett sätt är att ledarna kommer att utnyttja Salafiyyahs namn. Ett annat sätt är att de själva kommer att utnyttja Salafiyyah för att få höga posteringar. Historien kommer att upprepa sig. al-Ikhwân al-Muslimûn har funnits ett halvt sekel. De fumlar resultatlöst omkring i politiken; ingen kunskap, ingen etisk pedagogik, ingenting. De står på samma plats. De rör på sig, men står alltjämt på samma plats. De kanske till och med går bakåt. En av nackdelarna med en partianslutning är att dess anhängare blir egenkära. Det distraherar dem från den egentliga handlingen som skall vara med islam och för islam. Därför godtar jag inte alls den här inriktningen som vissa Salafiyyûn i Kuwait har tagit.