Salafiyyah och Ikhwâniyyah enas inte

Fråga: Det finns de som säger att deras metodik och troslära är Salafiyyah och att deras väg är Ikhwâniyyah. Vad anser du om detta?

Svar: Vi hoppas att de talar sanning när de säger att deras Da´wah är Salafiyyah. Har du sett att de dyrkar Allâh med Salafiyyah och tror på det som Salaf trodde på? Det är endast ord utan mening.

De vet nu att det sanna kallet är Salafiyyahs kall. De har gått på detta tåg och tagit skydd bakom det. Man kan aldrig ena mellan Salafiyyah och Ikhwâniyyah. Antingen tenderar man till det ena hållet eller också till det andra.

Vi har flera gånger sagt att al-Ikhwân al-Muslimûns kall är baserat på att samla för att sedan undervisa utan någon undervisning. Skriv ned det.