Salafiyyah och Ikhwâniyyah enas inte II

publicerad
08.11.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (699)

Fråga: Det finns en grupp som kallas för Surûriyyah som hävdar en blandning mellan Salafiyyah och al-Ikhwân. Det blev en dispyt om det och vi sade att det liknar en cocktail och att man på det sättet mjukar upp religionen, vilket är olämpligt. Vi skulle vilja att Shaykhen klargör det ytterligare.

Svar: Vi hör talas om Surûriyyûn, men vi vet inget om dem. Finns det något dolt så att vi kan studera det och svara utmed det? Tyvärr är meningsskiljaktigheten i dagens Saudiarabien oerhört intensiv. Jag fruktar att åtminstone något av meningsskiljaktigheten är endast verbal.

Angående att säga att man kan ena mellan Salafiyyah och Ikhwâniyyah, så är det som att ena mellan  rätt och fel om inte mellan vägledning och villfarelse. Salafs metodik kan inte ersättas och den kan inte heller ta emot något av de andra grupperna som al-Ikhwân al-Muslimûn.

Ofta har jag sagt utmed min långa erfarenhet av dem att al-Ikhwân al-Muslimûns kall är baserat på två punkter: samla människorna och undervisa dem. Vårt kall är dock sändebudets (´alayhis-salâm) kall, nämligen: undervisa först och samla sen.

Att samla alla möjliga människor, vägledda och vilseledda, för att därefter lära dem och få dem att skilja mellan rätt och fel, stämmer först och främst inte överens med det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde sitt kall. För det andra är det fruktlöst. Vi har till och med sett hur vissa bröder som följde Salafs metodik glömde sitt kall när de började sysselsätta sig med att samla folk. Allting kollapsade och de råkade ut för samma sak som al-Ikhwân al-Muslimûn. De har funnits nästan en hel generation utan att utropa ett land eller leva upp till en av sina ledares slogan:

”Utropa ett islamiskt land i era hjärtan så kommer det att utropas åt er i ert land.”

De har dock varken utropat något islamiskt land i sina hjärtan eller i sina länder. Orsaken är:

”Den som inför något obehörigt till vår angelägenhet får det avvisat.”

Därför är konsekvenserna av att motstrida Sunnah att man vilseleds ytterligare och får ens möda att vara värdelös. Således säger vi att alla kall och grupper som finns i dag i de islamiska länderna står på samma plats. De är aktiva och flitiga, men de står på samma plats. De går inte alls framåt. De kanske till och med går bakåt.

Å andra sidan har Salafs kall ändrat på hela den islamiska världen. Den har till och med ändrat på vissa som inte följer Salafs metodik. Många av dem har rättat till sina trosläror tack vare Salafiyyah.  De har lärt sig vad som krävs i förhållande till Allâhs egenskaper efter att ha varit okunniga om det. De har sett skillnaden mellan autentisk Sunnah och svag efter att ha kallat utan att göra någon skillnad.

På så sätt kan vi inte föreställa oss att man enar Salafs metodik med de senares metodik.