Salafiyyah kräver tålamod

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 91-93

Vi dyrkar Allâh med att betro att Salafs metodik är den sanning som är baserad på Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet och förståelse av dogm, metodik och allting annat relaterat till religion och jordeliv. Ty Salafs metodik är grundad på Qur’ânen som den härrör från och vars anhängare håller sig till. De låter ingens åsikt och vägledning gå före Qur’ânen och Sunnah. Detta är ett väldigt drag och en kolossal gåva till den som Allâh begåvar med denna väg, vidhåller denna metodik och biter tag i den med sina kindtänder, precis som vår Herre (´azza wa djall) och vårt ädla sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss.

Självklart lider denna fina och välsignade art och denna väldiga metodik av främmandeskap och Ahl-ul-Bid´as onda sammansvärjning mot dem. Så går Allâh förvisso tillväga med Sina slavar. Han prövar dem med varandra. Även profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) prövades av djävulska djinner och människor. Därefter har de ärvts av Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah – Stödda gruppen – som prövas alltid och överallt på olika sätt och vis av fiender till denna metodik. Det skadar dem dock inte – om Allâh vill. Det medför bara att Allâh lyfter dem i rang för att de härdar med prövningarna, framskrider med kunskapen och kallar till Allâh utmed insikt. Denna sak kräver tålamod, bröder. Den kräver tålamod med studier – studier av en kunskap som rinner från Qur’ânen, Sunnah och Salafs förståelse. Den kräver tålamod med Sunnahs fienders besvär och list, precis som våra förfäder profeterna härdade:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

”Bär med tålamod, liksom sändebuden – män, fasta i sina föresatser – bar med tålamod.”1

Var stabila. Härda med studierna. Härda med att förkunna detta väldiga budskap. Härda med de svårigheter som vilsna och osanningsenliga människor vållar er. Var ärliga mot världarnas Herre i allt, precis som vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) har befallt oss:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء

”Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Allâh med ren och uppriktig tro.”2

Vet att Allâh vet allt ni säger och gör så att ni uppnår den perfektion som Djibrîl frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) om:

Underrätta mig om perfektion (الإحسان)!” Han sade: ”Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. Han ser dig även om du inte ser Honom.”3

Samfundet är i ett stort behov av det sanna kallet. Detta kallets män behöver äga fulländade karaktärer som avhållsamhet, fromhet, riktighet, ömhet och tålamod. Sådana drag får avlägsna människor att dras till denna metodik och Allâhs sanna kall och metodik.

146:35

298:5

3Muslim (8).