Salafiyyah kan inte diskuteras

publicerad
01.11.2012

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Bayân li Akhtâ’ Ba´dh-il-Kuttâb, sid. 129
Översättning: Darulhadith.com

al-Bûtî säger på sidan 5:

”Den här boken innehåller ingen som helst diskussion med Salafiyyahs åsikter och tankesätt som de är kända för på samma sätt som den inte heller säger om de har rätt eller fel.”

Detta betyder att Salafiyyahs åsikter kan diskuteras och anses vara fel, vilket är en generalisering. Ty sann och känd Salafiyyah motstrider inte Qur’ânen och Sunnah. Därför kan den inte heller diskuteras eller anses vara fel.

Vad gäller påstådd Salafiyyah, tål det diskuteras. Han specificerade aldrig vad han menade med Salafiyyah. Därför är hans tal luddigt och allmänt och omfattar både sann och korrekt Salafiyyah och påstådd Salafiyyah.