Salafiyyah, inte Madkhaliyyah

För det femte sade han:

”Dessa farliga upptäckter, som dels bara al-Madkhalî och hans sekts anhängare har insett, dels har fördömts av de stora lärda som vi alla – inklusive al-Madkhalî själv – respekterar och ser upp till, kan inte separeras från myndigheternas ståndpunkt. Det går inte heller att separera dem från den här sektens lojalitet och fientlighet till den som myndigheterna är lojala mot respektive hatar. De döljer sig inte bakom denna ståndpunkt. Inte heller drar de sig från att sprida osämja bland kallarna. Det finns inga som helst behov av att bevisa deras spionage för makthavarnas räkning. Deras böcker och föreläsningar är offentliga och skamlösa erkännanden.”

Denna terrorism som härrör från Muhammad Surûr avvisas på följande sätt:

1 – Att han anser Shaykh Rabî´ och Salafiyyahs lärda bland hans lärare, kamrater och elever som är med honom vara en sekt är en ren lögn, konstighet och ett påhitt som han kommer att förnedras för i de båda världarna om han inte ångrar sig inför Allâh. Ty Salafiyyah står för följeslagarnas, efterföljarnas och efterföljarnas efterföljares metodik. Den som följer dem fram till Domedagen kallas för ”Salafî” ehuru de avundsjuka tar illa upp. Ren och pur Salafiyyah är förvisso ingen innoverad sekt i mängden. Den ende som anser det är personen vars hjärta hyser en djup illvilja och ett starkt hat mot Salafiyyah och sanna Salafiyyûn.

Jag kan försäkra Muhammad Surûr och hans medhjälpare att om inte Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî och hans lärare, kamrater och elever är på Salafs och Ahl-ul-Hadîth wal-Athars väg, så vet jag inte vad eller vilka som är Salafiyyah respektive Salafiyyûn.