Salafiyyah har inget med Talibanerna att göra

Fråga: Är Talibanerna från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Finns Salafiyyah i Afghanistan? Vad råder ni dem som vill utvandra till Afghanistan?

Svar: Talibanerna är grundade på olika Sûfiyyah-inriktningar och de är fanatiska Ahnâf. De är dock bättre än al-Ikhwân al-Muslimûn. Salafiyyah har däremot inget med dem att göra.

Salafiyyah var stark i Afghanistan. Det fanns en Salafî-emirat som styrde med Qur’ânen och Sunnah. Det fanns skolor som var byggda på Salafs metodik. Det goda påbjöds och det onda förbjöds. Då attackerade Ikhwânîn Hikmatyâr och hans armé emiraten och störtade den. De dödade och fördrev dess invånare. Allâh gav igen på Hikmatyâr; hans planer grusades och han tvingades fly till Râfidhahs Iran. Iran gav honom skydd då det finns brödraskap och kärlek mellan dem och al-Ikhwân al-Muslimûn. Allâh förnedrade honom på detta vis.

I vilket fall som helst kommer det alltid att finnas en grupp från detta samfund fram till Domedagen. Salafiyyûn har skolor i Pakistan till skillnad ifrån Afghanistan.