Salafiyyah har inget med Khawâridjs uppror att göra

Fråga: Anser en Salafî att det är kamp att göra Takfîr på och uppror mot makthavarna?

Svar: Khawâridjs Salaf, ja. Vad gäller sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade han:

”Lyd dem så länge de förrättar bönen bland er.”

”Allâh kommer att fråga dem om makten som Han gav dem.”

En student råder. Det är hans plikt. Uppror, dragna vapen och blodgjutning som hände i Algeriet och på andra platser hör till de vidrigaste exemplen på Khawâridjs läror. Salafs metodik har inget med det att göra. Salafs metodik är baserad på Qur’ânen och gör allt för att förhindra prövningar genom att tillämpa profetiska och visa tillrättavisningar. Salafs metodik förhindrar fördärv och är mån om muslimernas heder och liv så att de inte missbrukas för egenintressen som sägs agera i islams namn. När dessa människor har fått makten blir de värre än makthavarna som de gjorde uppror mot. Detta är ren fakta och utspelar sig i flera länder. Allâh har avslöjat dem som anser att deras osunda och förstörande handlingar är kamp.