Salafiyyah har inget ledarskap

Fråga 44: Om en grupp Salafiyyûn samlas och utser en ledare som lovas trohetslöfte om gehör och lydnad. Tillhör det Salafiyyah?

Svar: Jag visste inte att den frågan skulle ställas, men innan Maghrib fick jag ett papper. Frågeställaren får läsa upp utslaget från al-Ladjnah ad-Dâ’imah. Frågan var ställd till Shaykh Ibn Bâz och svaret lyder på följande sätt:

”Det är inte tillåtet att ingå i trohetslöfte med någon annan än den muslimske makthavaren. Det är inte tillåtet att ingå i trohetslöfte med en inriktnings härförare eller någon annan. Ty det har inte rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Muslimen är skyldig att dyrka Allâh utmed Hans föreskrift utan bindning till en viss individ. En sådan handling är också typisk för nasaréernas prästerskap. Den är nämligen inte bekant i islam.”

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân al-Ghudayyân

´Abdur-Razzâq ´Afîfî

Bakr Abû Zayd

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Muhammad Âlush-Shaykh

Sâlih al-Fawzân

Många människor och sekter påstår att de respekterar Ibn Bâz och andra lärda. Men när ett utslag kommer från dem förkastar de det. Var inte sådana. Så reagerar bara folk som inte eftersträvar sanningen. Jag hoppas att ni anammar de troendes väg när ni hör det nyligen angivna utslaget och efterlever det. Utslagets mål är att rädda muslimerna från sektväsen, rivning och splittring och ena dem under en och samma fana.

Undvik dessa trohetslöften. De är innovationer. Undvik också andra innovationer som motstrider Salafs metodik. Håll er till Qur’ânen, Sunnah och Salafs metod så slipper ni alla dessa konflikter. Om ni vill bekämpa judarna och nasaréerna skall ni inte börja med att involvera muslimerna i era problem och sedan beskylla dem för att bromsa upp kampen. Ni påbörjar problemen. Ni sprider problemen. Ni färdas mot splittring och uppdelning för att sedermera beskylla oskyldiga människor.

Detta råd stödjer Salafiyyahs kall. Vi bevakar er nu. Stämmer det att ni respekterar Ibn Bâz och kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’? Eller är det bara ett spel bakom kulisserna? Vi väntar i alla fall.