Salafiyyah handlar om undervisning och inte rekrytering

Sakfrågan behöver inte förklaras mer än vad du har gjort. Precis som du själv sade så är Salafiyyah ingen sekt. Jag själv fördömer vissa Salafiyyûn som sektoriseras. Ty det finns inget sektväsen i islam. Det är ett kall som öppnar dörrarna till alla islamiska grupper som i sin tur stänger sina dörrar till det. Det är ett rymligt fält som samlar ihop alla sekter som har splittrats och det gör det i enlighet med Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik.

När jag bodde i Damaskus umgicks jag med al-Ikhwân al-Muslimûn som om jag vore en av dem, vilket jag inte var. Jag var med dem på deras långa och korta resor för att kalla till islam. Du kanske har hört talas om frukterna av dessa besök och resor. Ett exempel är ´Isâm ´Attâr som var ledare för al-Ikhwân al-Muslimûn. Han bor i Tyskland nu. Han är en av våra Salafî-Ikhwânî-bröder – om det nu är korrekt att säga så. Han är alltså en Ikhwânî som färdas på al-Ikhwâns väg men som tog emot Salafiyyah från min närvaro och mina lektioner i Damaskus. Ett annat exempel är Zuhayr ash-Shâwaysh och många andra stora personligheter från al-Ikhwân al-Muslimûn. Dock har jag själv inte al-Ikhwân al-Muslimûns metodik eftersom den inte är Salafs metodik samt för att den är baserad på rekrytering och inte undervisning.

Jag kan se hur vissa människor drar sig till det kallet, det vill säga till rekrytering och värvning innan undervisning. Jag säger jämt och ständigt att rekryteringen skall vara baserad på undervisningen och förkunnandet av det islamiska kallet så långt ut det når. Grundregeln är alltså inte att rekrytera folk, vilket vi hör många kallare från al-Ikhwân al-Muslimûn säga. Grundregeln är alltså inte att rekrytera folket utmed trosbekännelsen utan att de förstår dess korrekta innebörd. Du vet säkert att trosbekännelsen betyder att särskilja Allâh (´azza wa djall) med herraväldet, dyrkan och namnen och egenskaperna. Så fort dessa får reda på att det finns muslimer som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud, så vill de rekrytera dem ehuru de är miljontals. I så fall kommer vårt kall att förvandlas till ett politiskt kall och inte till ett kunskapsenligt och islamiskt dito. Således är jag fullständigt övertygad om att kallet inleds med undervisning och inte med rekrytering och värvning utan kunskap och vägledning.