Salafiyyah efter de stora lärdas bortgång

Fråga 21: De sista tre åren har samfundet förlorat stora lärda. Vad råder ni samfundets ungdomar och framför allt dagens studenter med tanke på de myckna prövningarna?

Svar: Det är Allâhs sätt. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ

”Vi har inte skänkt evigt liv åt någon människa före dig; om du måste dö, skulle de då få leva för evigt?”1

Det är Allâhs sätt med de lärda, alla andra och profeterna (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) innan dem. Om Allâh vill frambringar Han lärda som fyller deras tomrum. Några av dem är de lärda som redan idag lever i det här landet och utrikes. De levande får måna än mer och fullborda den vetenskapliga marschen. De skall producera ungdomar utifrån Salafs metodik och motivera dem till studier. Måhända uppnår dessa ungdomar de omnämndas nivå och kanske till och med högre än så. Allâhs gåva är inte begränsad vid en individ. Allâh ger Sina gåvor till den som Han vill. Vi ber Allâh ge samfundet individer som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim. Samfundet behöver denna sorts människor som har en vid kunskap och modigt står upp för sanningen. Samfundet behöver som sagt denna sorts människor.

121:34