Salafiyyah är Nûhs ark

Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

”Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.”

Vad rättade till detta samfunds tidigare generation? Qur’ânen och Sunnah och följet av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och handlingarna utmed Qur’ânen och Sunnah. Det är detta som rättade till samfundets tidigare generation. Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation. Den som vill räddas skall lära sig Salafs metodik, följa den och kalla till den. Den är vägen till räddningen. Den är Nûhs ark. Den som går ombord på den räddas och den som inte gör det dör och drunknar i villfarelse. Vi har ingen annan räddning än Salafs metodik.

Vi kan inte lära oss Salafs metodik utan att studera den, undervisa den och be Allâh om den:

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

”Led oss på den raka vägen – den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor.”1

Vi får be Allâh att Han vägleder oss till den och stabiliserar oss på den.

11:6-7