Salafiyyah är ingen sekt i mängden

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/165-167)

Fråga: Är Salafiyyah en sekt i mängden?

Svar: Jag har svarat på den frågan med en längre artikel i tidningen ”al-Muslimûn”. Salafiyyûn är de sanningsenliga (أهل الحق). Tillskrivning till Salafs metodik är en ära. Det är obligatoriskt att anamma och hålla fast vid den. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) förpliktigade det när Han sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Säg: ”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”1

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”2

Salafs metodik är ingenting annat än fasthållning vid de troendes väg som beträddes av följeslagarna, efterföljarna och de resterande rättfärdiga Salaf. Bevisen för det är både gamla och nya.

Därtill är de ingen sekt. Däremot vill vilsna sekter svärta Salafs metodik, jaga iväg folk från den och anklaga oss för att vara en sekt som de. Salafiyyûn samarbetar om fromhet och gudsfruktan, något Allâh har ålagt. Det fanns inte en profet som inte kallade och mobiliserade en grupp anhängare kring sig så att de blev till en församling. Det finns inte en reformatör som inte gör detsamma. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade människorna varvid de samlades kring honom och blev en strävande grupp som spred islam och kämpade för Allâhs sak. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”3

Var och en som anammar Salafiyyah måste stå på sin broders sida och stödja honom om så dessa bedragare skulle anklaga dem för sektväsen. Det skadar inte dem, ty de är Allâhs grupp. Dock är det de andra som överdriver med sina klerker och helgar dem, älskar och hatar för deras skull, vidhåller falskhet och försvarar den. Det är inte alls tillåtet.

Om Ibn Taymiyyah gör fel, säger vi att han gör fel. Om Ibn Bâz gör fel, säger vi att han gör fel. Om Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb gör fel, säger vi att han gör fel. Förstår ni detta? Deras fel är som alla andra imamers fel; om de har rätt, belönas de två gånger, och om de har fel, belönas de en gång. Vi kan dock inte anamma deras fel eller försvara det felet. Det är något andra grupper inte håller med. Även när deras klerker faller i den största villfarelsen hör du dem säga att det är rätt och försvara dem.

När jag bevisade hur Sayyid Qutb förtalade följeslagarna, anklagade Banû Umayyah för otro, beskyllde Banûl-´Abbâs och Banû Umayyahs respektive riken för otro, anklagade hela samfundet för otro, förespråkade Qur’ânens skapning, panenteism, panteism, Râfidhahs dogm, Khawâridjs dogm och alla andra sorters innovationer från Väst och Öst, såg du hur folk försvarade honom, älskade och hatade för honom, försvarade hans böcker och bekrigade böcker som sprider Salafs metodik och kväver denna omnämnda falskhet. De bekrigar dessa böcker å det hårdaste. Har ni hört Salafiyyûn försvara sina lärdes fel? Om någon av dem förfelar, säger de att han har förfelat.

Hamûd at-Tuwaydjirî avvisade al-Albânî, al-Albânî avvisade Hamûd at-Tuwaydjirî. Ismâ´îl al-Ansârî avvisade al-Albânî, al-Albânî avvisade Ismâ´îl al-Ansârî. Trots det förblev de bröder, ehuru de avvisade varandra. ad-Dâraqutnî, Abû Hâtim och Abû Zur´ah avvisade ju al-Bukhârî.

Enligt dessa människor får du inte kritisera. Varför inte? De vilsna tillåter inte att deras imamer avvisas, oavsett hur vilsna de är. Sedan kräver de att både bra och dåliga sidor tas upp. Dock tar de själva aldrig upp Ahl-us-Sunnahs bra sidor. Deras balansmetodiks (منهج الموازنات) falskhet till trots har de uppfunnit andra metodiker och principer för att locka från Allâhs väg och skydda innovationer och villfarelser. Vilka bra sidor vill de att vi nämner? Du nämner en persons hundra grova innovationer varvid de kräver att du också nämner hans bra sidor. Vem är nu extrema Murdji’ah? Prova dem med vad som sker i Afghanistan och Turkiet. Prova dem med vissa individer som lever därborta. Vad säger de om dem? Jag svär vid Allâh att Murdji’ah skäms för dessa metodiker. Samtidigt är de hårda mot Salafiyyûn och de anklagar dem för allt möjligt och förtalar dem orättvist. Detta samfund har prövats med dessa sekter och deras sektväsen. Salafiyyûn är alltså Allâhs grupp. Som Allâh sade om Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum):

أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

De är Allâhs grupp och Allâhs grupp skall det sannerligen gå väl i händer!”4

16:153

24:115

3al-Bukhârî (2446) och Muslim (2585).

458:22